Positieve cijfers en realistische investeringen in de stad

Het afgelopen jaar is door gezamenlijke inspanning met instellingen, zorgaanbieders, ondernemers, onderwijs en de vele Goudse vrijwilligers veel bereikt in de stad. Ik denk dan aan de realisatie van de sociaal teams van 0 tot 100+, minder mensen in de bijstand, de verdere afname van huishoudelijk restafval, meer nieuwbouwwoningen en minder meldingen van jeugdoverlast.

Het college heeft investeringen gedaan in de stad waar dat nodig was, en tegelijkertijd is de financiële positie van de stad verbeterd. Financieel is gestuurd om binnen de afgesproken lijnen te blijven. Dit alles kunt u lezen in de jaarstukken over 2018. De gemeente heeft ten opzichte van de 2e begrotingswijziging een reëel overschot van 3,9 miljoen.

In de ‘jaarrekening op hoofdlijnen’ kunt u snel de belangrijkste resultaten en cijfers zien. Als u nog vragen heeft dan hoor ik die graag; die kunt u mailen naar communicatie@gouda.nl.

Met vriendelijke groeten,

Michiel Bunnik
Wethouder Financiën