Kerngegevens gemeente Gouda

Kerngegevens

2012 (1-1-2013)

2013 (1-1-2014)

2014 (1-1-2015)

2015 (1-1-2016)

2016 (1-1-2017)

2017 (1-1-2018)

2018 (1-1-2019)

Bevolking

Totaal

70.907

70.945

71.108

71.190

71.752

72.699

73.176

- 0 t/m 3 jaar

3.366

3.347

3.264

3.193

3.149

2.329

3.087

- 4 t/m 16 jaar

11.376

11.261

11.258

11.164

11.056

10.862

10.847

- 17 t/m 64 jaar

44.608

44.388

44.229

44.172

44.523

45.196

45.436

- 65 jaar en ouder

11.557

11.949

12.357

12.661

13.024

14.312

13.806

Cliënten sociale dienst

1.289

1.452

1.633

1.745

1.810

1.809

1.678

Personen in sociale werkvoorziening

470

450

457

508

475

456

435

Niet-werkende werkzoekenden

3.180

3.803

4.311

4.370

3.890

2.730

3.446

Oppervlakte (in hectares)

Totaal

1.811

1.811

1.811

1.811

1.811

1.811

1.811

- waarvan binnenwater

136

136

136

136

136

136

145

- waarvan historische kern

53

53

53

53

53

53

53

Woonruimten

Aantal woningen

31.067

31.542

31.694

31.868

32.131

32.758

33.174

Aantal niet-woningen

3.775

3.764

3.788

3.793

3.792

3.808

3.797

Aantal standplaatsen woonwagens

71

71

74

71

70

70

71

Aantal woonschepen en -arken

52

52

52

52

52

52

52

Lengte wegen (in meters)

Totaal

280.904

286.836

286.836

290.000

290.000

290.000

300.295

- waarvan binnen bebouwde kom

267.004

269.806

269.806

267.000

267.000

267.000

273.486

- waarvan buiten bebouwde kom

13.900

17.030

17.030

23.000

23.000

23.000

26.809

Lengte waterwegen (in meters)

88.000

88.000

88.000

88.000

88.000

88.000

94.000

Oppervlakte openbaar groen (in hectares)

206

206

205

205

200

204

208

Toelichting op de tabel:

  1. Bevolking: bron is GBA, gemeente Gouda;
  2. Cliënten sociale dienst: bron is afdeling Maatschappelijk Beleid, gemeente Gouda;
  3. Personen in sociale werkvoorziening: bron is Promen;
  4. Niet-werkende werkzoekenden: aantal op basis van oktober 2018; bron is UWV. Vanaf 1 januari 2018 rapporteert het UWV op basis van het aantal geregistreerd werkzoekende uitkeringsgerechtigden (GWU). Deze gegevens zijn niet vergelijkbaar met gegevens van 2017 en eerder.
  5. Oppervlakte: bron is afdeling Beheer Openbare Ruimte, gemeente Gouda;  
  6. Woonruimten: In de tabel zijn alleen de cijfers uit de BAG opgenomen.
  7. Lengte wegen: bron is afdeling Beheer Openbare Ruimte, gemeente Gouda;
  8. Lengte waterwegen: bron is afdeling Beheer Openbare Ruimte, gemeente Gouda; 
  9. Oppervlakte openbaar groen: bron is afdeling Beheer Openbare Ruimte, gemeente Gouda.