Investeringen

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de realisatie van de investeringen gedurende het begrotingsjaar. Alvorens op de afzonderlijke investeringen in te gaan wordt opgemerkt dat op basis van het meest actuele CIP (versie na 2e begrotingswijziging 2018) € 21.516.000 uitgegeven zou worden aan investeringen die in 2018 gereed zouden zijn. Voor deze investeringen is daadwerkelijk € 19.082.000 uitgegeven.

Programma (bedragen * € 1.000)

 Geraamde uitgaven

Gerealiseerde uitgaven

Verschil

Programma 1

54

50

4

Programma 4

3.223

2.869

355

Programma 5

382

0

382

Programma 6

16.577

15.550

1.027

Programma 8

54

27

27

Investeringen bedrijfsvoering

1.225

587

638

TOTAAL

21.516

19.082

2.433