Financiering

Inleiding

In deze paragraaf wordt besproken hoe de gemeente Gouda in 2018 is omgegaan met de vermogenspositie en het beheer van de geldstromen. Ook de uitvoering van het in de begroting 2018 voorgenomen treasurybeleid komt aan bod.