Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inleiding

Alle lasten en baten die samenhangen met gemeentelijke producten worden direct binnen de programma's 1 tot en met 8 verantwoord. Daarnaast heeft de gemeente diverse uitgaven en inkomsten waarvoor die directe koppeling ontbreekt: de algemene dekkingsmiddelen. Deze lasten en baten worden verantwoord in dit onderdeel van de jaarstukken.