Zorg (Wmo)

Toelichting bij de foto:

Uitreiking Goed Geregeld keurmerk aan de werkgroep Kernkracht door wethouder Corine Dijkstra.