Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Rekening 2018

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Burgerinitiatieven

618

623

607

16

PG Publiekszaken

2.187

2.152

2.139

13

Totaal lasten

2.804

2.775

2.746

29

Baten

PG Burgerinitiatieven

0

0

0

0

PG Publiekszaken

-1.353

-1.353

-1.410

57

Totaal baten

-1.353

-1.353

-1.410

57

Saldo van baten en lasten

1.451

1.422

1.336

86

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

1.451

1.422

1.336

86

Verschillenverklaring

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Publiekszaken

13.000

V

57.000

V

Leges: De legesinkomsten waren in 2018 hoger dan begroot. Daar tegenover stonden ook hogere rijksafdrachten.

29.000

N

I

86.000

V

I

Overig: Dit betreft diverse uitvoeringskosten. Per saldo een klein voordeel op de baten en lasten van € 13.000.

42.000

V

I

29.000

N

I