Aanslagoplegging, kwijtschelding en bezwaarschriften

In onderstaande tabel is de totale productie van de BSGR in 2018 voor de gemeente Gouda opgenomen. Ter vergelijking zijn de cijfers 2017 toegevoegd.

Omschrijving

2018

2017

Aantal aanslagregels belastingjaar

160.923

160.393

Aantal aanslagregels 2 voorliggende belastingjaren

2.858

3.646

Bruto opgelegd

€ 45.253.460

€ 45.885.631

Correcties

- € 964.375

- € 1.296.173

Kwijtscheldingen

- € 1.620.487

- € 1.513.770

Netto

€ 42.668.598

€ 43.075.688

De bedragen in bovenstaande tabel betreffen ook oudere belastingjaren. Zo is in het nettobedrag van € 42.668.598 een bedrag van € 270.339 opgenomen dat betrekking heeft op belastingjaren vóór 2018.

Opbrengsten

De opbrengst OZB is 2,3% hoger dan de raming.

De opbrengst afvalstoffenheffing is vrijwel gelijk aan de raming. De meeropbrengst bedraagt 0,2%.

De opbrengst rioolheffingen is 1,8% hoger dan de raming.

De opbrengst hondenbelasting is 2,2% hoger dan de raming.

De opbrengst toeristenbelasting is € 13.426 hoger dan de raming. De hogere opbrengst heeft betrekking op het belastingjaar 2017. De aanslagen toeristenbelasting 2018 worden begin 2019 opgelegd.

Kwijtschelding

In het kalenderjaar 2018 is een bedrag van € 1.620.487 kwijtgescholden. Hiervan had € 1.528.684 betrekking op het belastingjaar 2018 en € 91.803 op voorliggende belastingjaren. In de drie daaraan voorafgaande kalenderjaren bedroeg de kwijtschelding als volgt: € 1.398.398 (2015); € 1.499.417 (2016); € 1.513.770 (2017).

Bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen

Per 1 januari 2018 waren er bij de BSGR met betrekking tot Gouda nog 5 bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen in behandeling. In 2018 zijn er 930 nieuwe bezwaarschriften bijgekomen. Het aantal nog af te handelen bezwaarschriften per 31 december 2018 bedroeg 94.