Kostenonderbouwing tarieven

In deze paragraaf geven we per titel en per hoofdstuk aan hoe, gebaseerd op de realisatie 2018, de kostendekkendheid van de legesgerelateerde tarieven is geweest. Per hoofdstuk mogen afzonderlijke onderdelen van de legesverordening een kostendekkendheid hebben van meer dan 100% zolang het totaal van de kostendekkendheid per titel maar niet boven die 100% uit komt. Op basis van de realisatie 2018 is een kostendekkendheid van meer dan 100% per titel niet voorgekomen.

Titel 1 Algemene dienstverlening - Realisatie 2018

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

1.1 Burgerlijke stand

136.978

10.958

4.674

152.611

129.389

129.389

84,8%

1.2 Reisdocumenten en NL ID-kaart

808.368

72.074

10.899

891.341

784.393

784.393

88,0%

1.3 Rijbewijzen

250.203

20.016

6.647

276.866

298.968

298.968

108,0%

1.4 Verstrekking Basisreg Personen

109.754

8.780

2.176

120.710

85.620

85.620

70,9%

1.5 Publiekszaken ov

180.309

3.556

1.214

185.078

76.553

76.553

41,4%

1.7 Gemeentearchief

9.609

769

0

10.378

2.237

2.237

21,6%

1.9 Geluidshinder

692

55

0

747

265

265

35,4%

1.10 Winkeltijdenwet

2.347

188

0

2.534

676

676

26,7%

1.11 Huisvestingswet

25.738

2.059

0

27.797

0

0

0,0%

1.13 Verkeer en Vervoer

80.769

6.462

3.538

90.769

40.513

40.513

44,6%

1.14 Leegstandswet

7.090

567

0

7.657

1.636

1.636

21,4%

1.16 Kansspelen

3.520

282

0

3.802

2.703

2.703

71,1%

1.17 Telecommunicatie

54.110

4.329

0

58.439

51.977

51.977

88,9%

1.18 Diversen

116.526

9.322

0

125.848

36.490

36.490

29,0%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving (FLO) / Omgevingsvergunning - Realisatie 2018

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

2.1 Begripsomschrijving

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.2 Vooroverleg / beoord conceptaanvraag

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.3 Omgevingsvergunning

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.4 Vermindering

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.5 Teruggaaf

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.6 Intrekking Omgevingsvergunning

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.7 Wijziging omgverg agv wijz project

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.9 -

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.10 In deze titel niet benoemde beschikking

0

0

0

0

0

0

0,0%

Totaal titel 2

1.394.015

179.491

269.657

1.843.163

1.761.123

1.761.123

95,5%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn - Realisatie 2018

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

3.1 Horeca

68.052

5.444

0

73.496

9.460

9.460

12,9%

3.2 Organiseren evenementen of markten

86.825

6.946

0

93.771

17.569

17.569

18,7%

3.3 Prostitutiebedrijven

2.347

188

0

2.534

676

676

26,7%

3.5 Brandbeveiligingsverordening

72.337

5.787

0

78.124

36.916

36.916

47,3%

3.6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

0

0

0

0

0

0,0%

Recapitulatie - Realisatie 2018

Titel

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

Titel 1 - Algemene Dienstverlening

1.786.011

139.416

29.149

1.954.576

1.511.419

1.511.419

77,3%

Titel 2 - FLO - Omgevingsvergunning

1.394.015

179.491

269.657

1.843.163

1.761.123

1.761.123

95,5%

Titel 3 - Europese Dienstenrichtlijn

229.561

18.365

-

247.926

64.621

64.621

26,1%